Spotkanie 11 – O praktykowaniu Bożej obecności (Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela)

Jedenaste spotkanie „O praktykowaniu Bożej obecności” poświęcone zostało decyzji, aby Jezusa przyjąć jako swojego Pana i Zbawiciela. Dzieliłem się tym, jak ważna była to decyzja w mojej drodze do Boga. Mówiłem też o tym, że traktowanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela powinno wyrażać się w codziennej praktyce ciągłym odwoływaniem się do woli Boga i szukaniem tego, czego ode mnie pragnie Jezus, w danej sytuacji.

[Podobnie jak w poprzednich transmisjach moje dzieci aktywnie uczestniczyły w nagraniach, dodając do mojej monotonnej wypowiedzi dużo dziecięcej spontaniczności i radości ;-)]

A tak nasze spotkanie wyglądało w szczegółach (Znaczniki czasu):

  • Wstęp – 0:28  (kliknij w oznaczenie czasu, jeżeli chcesz oglądać film od tego momentu – otwiera się nowa strona w Youtube)
  • Modlitwa na początek spotkania – 2:02
  • Parę słów wyjaśnienia, kim jestem w Kościele i jak należy traktować moje słowa, które padają podczas tego spotkania jak i w każdym kolejnym i poprzednim filmie  – 11:20
  • Parę słów o tym, jak ważne było przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela w trakcie Seminarium Odnowy Wiary, które aktualnie ma miejsce w mojej wspólnocie – 16:34
  • O oddaniu Bogu wszystkiego, który był momentem przełomowym w moim nawróceniu – 18:59
  • O wątpliwościach, które pojawiły się we mnie w związku z wielokrotnym przyjmowaniem Jezusa za Pana i Zbawiciela – 23:59
  • W życiu duchowym ważna jest czujność, aby wciąż na nowo potwierdzać swoimi decyzjami, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Parę słów o tym co w praktyce z tego wynika i jak w codziennym funkcjonowaniu może to wyglądać – 26:22
  • Co może nam przeszkadzać w doświadczaniu Bożej obfitości, która jest wynikiem decyzji o przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela i czego w tym kontekście przypowieść o synu marnotrawnym może nas nauczyć – 35:46
  • Modlitwa odwagę, czujność i determinację, abyśmy przyjęli w sercu Jezusa jako Pana i Zbawiciela i trwali w tym postanowieniu – 41:07

Spotkanie jedenaste (O praktykowaniu Bożej obecności, Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela) miało miejsce 17 listopada 2018r.