Radujcie się zawsze w Panu, List św. Pawła do Filipian

Radujcie się zawsze w Panu. 

„Radujcie się zawsze w Panu! Jeszcze raz mówię: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”.

List św. Pawła do Filipian 4,4-7 (Radujcie się zawsze w Panu)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Wymagania stawiane uczniom, Ewangelia wg św. Łukasza
Pismo Święte, Radujcie się zawsze w Panu, List św. Pawła do Filipian

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.