Pismo Święte, Żyć bez grzechu, Pierwszy list św. Piotra

Żyć bez grzechu

W końcu zaś wszyscy bądźcie jednomyślni i pełni współczucia! Kochajcie się po bratersku, bądźcie miłosierni i pokorni! Nie odpłacajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, odpowiadajcie dobrym słowem, gdyż Bóg was powołał, abyście otrzymali błogosławieństwo.
‚Kto bowiem chce cieszyć się życiem
i doczekać dni szczęśliwych,
niech powstrzyma język od zła,
a wargi od obłudnej mowy!
Niech się odwróci od zła, a czyni dobro,
niech szuka pokoju i dąży do niego!
Gdyż oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym,
a Jego uszy usłyszą ich błaganie.
Od złoczyńców zaś Pan się odwraca’.

Pierwszy list św. Piotra 3,8-12 (Żyć bez grzechu)

Pismo Święte, Żyć bez grzechu, Pierwszy list św. Piotra

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.