Pismo Święte, Panowie i niewolnicy, Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami, Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza

Panowie i niewolnicy, Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

Ci, którzy dźwigają jarzmo niewolnictwa, niech uznają swoich Panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauczaniu. Ci natomiast, którzy mają panów wierzących, niech nie nadużywają tego, że są ich braćmi. Przeciwnie, niech im służą tym gorliwiej, ponieważ ci, którym usługują, są wierzący i umiłowani. Tego nauczaj i do tego zachęcaj.

Kto inaczej naucza, jest daleki od zdrowej nauki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i prawdziwej pobożności, jest zaślepiony pychą i nic nie rozumie. Taki ma chorobliwe skłonności do dociekań i słownych utarczek. Z nich z kolei rodzą się zawiści, sprzeczki, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o chorym myśleniu i wyzutych z prawdy oraz tych, którzy w pobożności widzą źródło zysku. Owszem, pobożność jest wielkim zyskiem dla tego, kto zadowala się tym co posiada. Niczego na ten świat nie przynieśliśmy. Niczego także nie możemy z niego zabrać. Mając natomiast jedzenie i ubranie, bądźmy z tego zadowoleni! Ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pułapkę pokusy oraz ulegają licznym bezsensownym i szkodliwym żądzom. One to prowadzą ludzi do ruiny i na zatracenie. Bowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość. Niektórzy ogarnięci ną odstąpili nawet od wiary i nabawili się licznych udręk.

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza 6,1-10 (Panowie i niewolnicy, Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami)

Pismo Święte, Panowie i niewolnicy, Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami, Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.