Pismo Święte, Zawsze się radujcie, Módlcie się nieustannie, W każdej sytuacji dziękujcie, Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan

Zawsze się radujcie, Módlcie się nieustannie, W każdej sytuacji dziękujcie

Prosimy was, bracia: Szanujcie tych, którzy wśród was się trudzą, kierują wami w imię Pana i napominają was. Ze względu na ich pracę darzcie ich szczególną miłością. Zachowujcie pokój między sobą. Zachęcamy was, bracia: Pouczajcie nieposłusznych, podnoście na duchu bojaźliwych, troszczcie się o słabych, bądźcie wyrozumiali dla każdego. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się czynić dobro sobie nawzajem i wszystkim ludziom. Zawsze się radujcie! Módlcie się nieustannie! W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wola Boga względem was w Chrystusie Jezusie. Nie gaście Ducha! Nie lekceważcie proroctw! Wszystko badajcie! Trzymajcie się tego, co dobre, a unikajcie wszystkiego, co złe!

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan 5,12-22 (Zawsze się radujcie, Módlcie się nieustannie, W każdej sytuacji dziękujcie)

Pismo Święte, Zawsze się radujcie, Módlcie się nieustannie, W każdej sytuacji dziękujcie, Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.