Pierwsze wystąpienie Piotra (cz. 1 z 3) - Każdy kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony; Dzieje Apostolskie

Pierwsze wystąpienie Piotra (cz. 1 z 3) – Każdy kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.

Wtedy wystąpił Piotr w otoczeniu Jedenastu. Donośnym głosem powiedział: „Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem! Posłuchajcie uważnie, co wam powiem. Ci ludzie nie są wcale pijani, jak sądzicie. Jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale spełnia się właśnie zapowiedź proroka Joela.
Tak mówi Bóg:
W dniach ostatecznych
wyleję mojego Ducha na każde stworzenie.
I będą prorokować wasi synowie i wasze córki.
Młodzieńcy wasi będą mieć widzenia,
a starcy – sny.
Także na moje sługi i na moje służebnice
w tych dniach wyleję mojego Ducha
i będą prorokować.
Uczynię cuda wysoko – na niebie
i znaki nisko – na ziemi:
krew, ogień i słupy dymu.
Słońce zmieni się w ciemność,
a księżyc w krew,
zanim nadejdzie Dzień Pana,
dzień wielki i wspaniały.
A każdy, kto wezwie imienia Pana,
zostanie zbawiony.

Dzieje Apostolskie 2,14-21 (Pierwsze wystąpienie Piotra (cz. 1 z 3) – Każdy kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Pierwsze wystąpienie Piotra (cz. 1 z 3) - Każdy kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony; Dzieje Apostolskie (#7)