Pismo Święte, Poznanie tajemnicy Boga Chrystusa, List św. Pawła do Kolosan

Poznanie tajemnicy Boga Chrystusa

Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę za was, za tych, którzy są w Laocydei, i za tych, którzy nie widzieli mnie osobiście. Niech ich serca doznają pociechy, aby zjednoczeni w miłości doszli do całej bogatej pełni zrozumienia, do poznania tajemnicy Boga, Chrystusa. W Nim ukryte są wszelkie skarby mądrości i wiedzy.

List św. Pawła do Kolosan 2,1-3 (Poznanie tajemnicy Boga Chrystusa)

Pismo Święte, Poznanie tajemnicy Boga Chrystusa, List św. Pawła do Kolosan

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.