Pismo Święte, Starajcie się pojąć jaka jest wola Pana, List św. Pawła do Efezjan

Starajcie się pojąć jaka jest wola Pana

Dlatego powiedziano:
‚Zbudź się o śpiący,
i powstań z martwych,
a oświeci cię Chrystus’.
Uważajcie więc, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy. Wykorzystujcie okazję, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale starajcie się pojąć, jaka jest wola Pana. ‚Nie upijajcie się winem’, przez co dochodzi do rozwiązłości, lecz napełniajcie sie Duchem. Odmawiajcie wspólnie psalmy, hymny i natchinione pieśni, śpiewając Panu i uwielbiając Go całym sercem. Zawsze bądźcie za wszystko wdzięczni Bogu i Ojcu w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

List św. Pawła do Efezjan 5,14-20 (Starajcie się pojąć jaka jest wola Pana)

Pismo Święte, Starajcie się pojąć jaka jest wola Pana, List św. Pawła do Efezjan

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.