Pismo Święte, Boży plan zbawienia, List św. Pawła do Efezjan

Boży plan zbawienia

Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa!
On udzielił nam z wyżyn niebieskich
wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie.
On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata,
abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości.
On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi
przez Jezusa Chrystusa.
Takie było upodobanie Jego woli,
aby był uwielbiony majestat Jego łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez krew Jego:
odpuszczenie występków dzięki bogactwu Jego łaski.
Obdarzył nas nią obficie
wraz z wszelką mądrością i zrozumieniem,
gdy dał nam poznać tajemnicę swej woli.
Tak sobie upodobał i w Nim postanowił,
że dla dokonania pełni czasów
wszystko podda Chrystusowi jako Głowie;
to, co w niebie, i to, co na ziemi.
W Nim także my zostaliśmy wybrani
i już wcześniej przeznaczeni przez Tego,
który wszystko czyni według postanowienia swej woli,
abyśmy wielbili majestat Jego łaski –
my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieje w Chrystusue.
W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy,
Ewangelię o waszym zbawieniu.
W Nim uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią,
Świętym Duchem obietnicy,
Duchem, który jest Poręczycielem naszego dziedzictwa,
odkupienia tych, których On nabył,
aby był uwielbiony Jego majestat.

List św. Pawła do Efezjan 1,3-14 (Boży plan zbawienia)

Pismo Święte, Boży plan zbawienia, List św. Pawła do Efezjan

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.