Pismo Święte, Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich, List św. Pawła do Efezjan

Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich. 

Błagam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, delikatnością i cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Starajcie się zachować jedność Ducha, złączeni więzią pokoju. Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak jedna jest nadzieja waszego powołania, do której zostaliście wezwani. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. On jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

List św. Pawła do Efezjan 4,1-6 (Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich, List św. Pawła do Efezjan
Pismo Święte, Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich, List św. Pawła do Efezjan

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.