Pismo Święte, O przyjaźni z Bogiem, List św. Jakuba

O przyjaźni z Bogiem

Ludzie wiarołomni! Czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy uważacie, że Pismo mówi na próżno: ‚Zazdrośnie pragnie ducha, którego w nas tchnął?’ Dlatego obdarza tym większą łaską, skoro mówi: ‚Bóg pysznym się sprzeciwia, a dla pokornych jest łaskawy’.

List św. Jakuba 4,4-6 (O przyjaźni z Bogiem)

Pismo Święte, O przyjaźni z Bogiem, List św. Jakuba

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.