Modlitwa zawierzenia

//Modlitwa zawierzenia swojego życia Bogu – Błogosławiony Ojcze oddaję się Tobie całkowicie!

Modlitwa zawierzenia swojego życia Bogu – Błogosławiony Ojcze oddaję się Tobie całkowicie!

Modlitwa zawierzenia swojego życia Bogu – Błogosławiony Ojcze oddaję się Tobie całkowicie!

Błogosławiony Ojcze, Ty posłałeś swojego Syna, by zwyciężył śmierć. Ty dałeś nam swoje święte Słowo, abyśmy poznali życie. Abyśmy wybrali światło i zapomnieli o ciemności. I dziś jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje zaproszenie. Dzisiaj mówimy: TAK Ojcze! Chcę tylko Ciebie! Oddaje się Tobie całkowicie! Zabierz wszystko co pochodzi ze mnie. Daj tylko to, co chcesz bym miał. Tak, abyś był we mnie już tylko Ty.

Amen.

Modlitwa zawierzenia swojego życia Bogu (Błogosławiony Ojcze oddaję się Tobie całkowicie!) została zapisana 10 listopada 2016r.

Ps.

Czy nie wiecie, że my, którzy zostaliśmy ochrzczeni w
Chrystusie Jezusie, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci?
Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim
W śmierci po to, aby wejść w nowe życie, tak jak
Chrystus został wskrzeszony z martwych dla chwały Ojca.

Jego śmierć była śmiercią dla grzechu raz na zawsze.
Jego życie natomiast jest życiem dla Boga.
Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu,
żyjących zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

List św. Pawła do Rzymian 6,3-4.10-11

Modlitwa zawierzenia swojego życia Bogu - Błogosławiony Ojcze oddaję się Tobie całkowicie!