Modlitwa uwielbienia – Sprawiedliwy Ojcze Ty jesteś światłem które uwalnia nas z ciemności grzechu.

“Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne – jako dokonane w Bogu”.

Ewangelia wg św. Jana 3,19-21

Sprawiedliwy Ojcze, Ty jesteś światłem, które uwalnia nas z ciemności grzechu. W swojej łaskawości, każdego dnia, wyciągasz do nas ręce. Zapraszasz, abyśmy Tobie oddali nasze życie. Dzięki Twojej dobroci, nauka Twojego umiłowanego Syna, dostępna jest dla każdego z nas. Do nas należy wybór, czy chcemy otworzyć na nią serce, czy chcemy raczej żyć tak, jak do tej pory. Czy chcemy, aby Twoje miłosierdzie odmieniło nasze życie, czy raczej wybieramy życie według naszego planu. Czy chcemy Twoich darów, czy raczej wierzymy, że sami zapewnimy sobie to, na czym nam zależy.

Błogosławiony Panie, Ty każdego z nas zapraszasz do swojego światła. Ty każdemu ofiarowujesz odpowiedź na wszystkie pytania. Każdemu ofiarowujesz uzdrowienie z wszelkich chorób. Każdemu chcesz przynieść ukojenie. Radość. Spokój. My jednak często odrzucamy to zaproszenie. Nie widzimy wartości w tym, co chcesz nam ofiarować. A cena, którą mamy zapłacić, wydaje się, tak wysoka. To przecież wszystko, co teraz “mamy”. Wszystko co cenimy. Wszystko, co z takim trudem osiągnęliśmy. Często w Twoje imię. Nie chcemy zrezygnować z kontroli, odpowiedzialności, rodziny, zdobyczy materialnych, pozycji wśród znajomych, w pracy. To wszystko wydaje się tak realne, tak rzeczywiste, podczas gdy Ciebie nikt nigdy nie zobaczył. Nikt Cię nie dotknął. Nikt nie wycenił wartości tego, co chcesz nam ofiarować. Więc do czasu, nie jesteśmy gotowi przyjąć od Ciebie tego, co jest naszym dziedzictwem.

Cierpliwy Panie, w swojej łaskawości, dla każdego przygotowujesz drogę, którą podążamy do Ciebie. Stawiasz na naszej drodze ludzi, którzy, gdy jesteśmy na to gotowi, objawiają nam prawdziwą wartość Twoich darów. Doświadczasz nas wydarzeniami, które pokazują prawdziwą wartości tego, co sami możemy osiągnąć. Wreszcie, otwierasz nasze serca, by bezpośrednio okryć Tego, który przynosi radość, pokój, wolność. I stajemy się coraz bardziej gotowi. Coraz bardziej świadomi wyboru, który od początku czasu, przed nami postawiłeś. Coraz wyraźniej widzimy ciemność, w której żyliśmy. I Twoją światłość, która przynosi kres naszym cierpieniom. Aż w końcu, w Twojej łasce, nie ma już w nas wątpliwości. Wybieramy Ciebie. Wybieramy naukę Twojego Syna. Wybieramy Ducha Prawdy. Stajemy w Twoim świetle, jako dzieci, które Tobie oddały siebie. W Twoje ręce złożyły swoje życie. Które widzą już tylko Twoją wolę.

Błogosławiony Ojcze, napełnij nas swoim światłem. Wlej w nas swoją łaskę. Daj siłę, byśmy już teraz Tobie oddali siebie. Niech, wypełnieni Twoją mądrością, w tej sekundzie, porzucimy siebie. Tak byś był już tylko Ty, na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa uwielbienia (Sprawiedliwy Ojcze Ty jesteś światłem które uwalnia nas z ciemności grzechu) została zapisana 22 października 2016r.

 

Modlitwa uwielbienia - Sprawiedliwy Ojcze Ty jesteś światłem które uwalnia nas z ciemności grzechu