Modlitwa o uwolnienie od wątpliwości, Modlitwa o wiarę i odwagę

Błogosławiony Ojcze, dziś, gdy wspominamy zmartwychwstanie Twojego umiłowanego Syna, me serce wypełnia niewysłowiona wdzięczność. Ty, przez Jezusa Chrystusa, ukazałeś nam swoją moc. Dzięki Jego doskonałej ofierze szeroko otworzyłeś bramy swojego królestwa. Pokazałeś nam, że jesteś Panem nad śmiercią. Że jesteś Panem nad grzechem. I pokazałeś nam, że gdy zaufamy Twojemu miłosierdziu, również i my staniemy się dziedzicami w Twoim królestwie.

Dlaczego więc tak wielkie mamy wątpliwości? Dlaczego tak trudnym wydaje się nam usłyszeć wołanie Twojego Syna:

Jeśli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. Podobnie jeśli ktoś kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. Kto nie bierze swojego krzyża i nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godny. Ten, kto znajduje swoje życie, straci je; ten zaś co straci życie z mojego powodu, znajdzie je” (Mateusz 10,37-39)?

Dlaczego obawiamy się stracić życie z Twojego powodu? Dlaczego nie chcemy Ci powierzyć swojego losu? Dlaczego nie chcemy, wypełnieni Twoją miłością, złożyć wszystkiego u Twoich stóp? Dlaczego słuchamy podpowiedzi tego, który twierdzi, że takie oddanie skończy się katastrofą? Dlaczego ufamy podszeptom, że nie możemy Tobie w 100% zaufać? Że wolna wola jest powodem i uzasadnieniem, by w sobie pokładać nadzieje?

Błogosławiony Ojcze, w tę niedziele, usuń z nas wszelkie wątpliwości. Wlej w nas odwagę i wiarę, by nie słuchać tego, który chce nas od Ciebie oddzielić. Wypełnij nas pokorą, w której stanie się dla nas jasne, że tylko w Tobie możemy być wolni. Tylko w Tobie czeka na nas życie. Że Ty jesteś naszym Ojcem, w którym znajdziemy odpocznienie.

Jezu Chryste, tak jak 2000 lat temu, gdy ukazałeś potęgę i moc Ojca, tak teraz skrusz naszą dumę i wypełnij swoją miłością. Ukaż swą moc w naszych sercach. Rozpal w nich płomień, który spali to wszystko, co powstrzymuje nas, by pójść za Tobą. By porzucić siebie, wziąć swój krzyż i Ciebie naśladować. By razem z Tobą oddawać chwałę naszemu Ojcu.

Amen.

Modlitwa błagalna (Modlitwa o uwolnienie od wątpliwości, Modlitwa o wiarę i odwagę) została zapisana 6 listopada 2016r.

Modlitwa o uwolnienie od wątpliwości, Modlitwa o wiarę i odwagę