Modlitwa o to abyśmy nigdy nie zapomnieli miłości (Modlitwa o miłość)

„Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Ewangelia wg św. Jana 13,34-35

Wszechmogący Panie! Jak wielka jest siła Twojej miłości! To co wydaje się niemożliwe, okazuje się faktem, gdy zamiast działać „po swojemu” otworzymy się na Twoją łaskę. Gdy zanurzymy się w Twojej miłości.

Gdy, zgodnie z nauką Twojego Syna, otwieramy serca na Jego miłość, stajemy się świadkami cudownych przemian, uzdrowień, radości, spokoju, przebaczenia i pojednania. Bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych!

Ten świat stara się nas przekonać, że poruszamy się ciągle w obszarze tego, co możliwe. Że nie możemy liczyć na cuda. Że pewniej i bezpieczniej jest skupić się na tym, co tu jest realne, zarządzać swoim życiem tak, aby unikać, lub przynajmniej ograniczać, rozczarowania. Że Bóg, którego kontrolować nie można, którego poznać nie można, którego zobaczyć nie można, jest ryzykownym sojusznikiem. I jeżeli podążymy za Jego wskazówkami, za nauką, którą nam zostawił, nasze „stare” życie skończy się. Nasze bezpieczne, może nie zawsze tak wygodne jakbyśmy chcieli, nie zawsze pod taką naszą kontrolą o jakiej marzymy, ale jednak znane i „oswojone” życie, będzie musiało się zmienić. Utracimy nad nim kontrolę. A to, co Bóg dla nas przygotował, może nam się nie spodobać… .

Zapominamy o miłości. O tym, że tych, którzy oddali się Ojcu, rozpoznać możemy właśnie po tym, że wypełnieni są miłością, o której nauczał nas Jezus Chrystus. Zapominamy, że cokolwiek Bóg dla nas przygotował, zanurzeni będziemy w Jego miłosierdziu. W Jego pokoju. W Jego radości. Więc nieznane są tylko nieistotne szczegóły. Pewne natomiast to, co nigdy się nie zmienia. Dary naszego Ojca, którego łaska nie zna granic. Miłość, w której każda napotkana osoba będzie dla nas bratem lub siostrą w Chrystusie. Radość, która swe źródło ma w Bożej Obecności. Spokój, którego nic na ziemi nie może naruszyć.

Błogosławiony Ojcze, spraw, aby nasze serca odpowiedziały na wezwanie Twojego umiłowanego Syna. Niech nas wypełni Jego miłość. Abyśmy odważnie naśladowali Go każdego dnia, miłując naszych bliźnich tak, jak On nas miłował. Abyśmy prowadzeni Twoją wolą, każdego dnia dawali świadectwo, że jesteś żywy wśród nas. Abyśmy byli narzędziem w Twoich rękach. I aby Ci wszyscy, których postawisz na naszej drodze, zachęceni naszym przykładem, z radością oddali Tobie siebie, by znaleźć prawdziwą wolność, pokój i Twoją miłość.

Amen.

Modlitwa o to abyśmy nigdy nie zapomnieli miłości (modlitwa o miłość) została zapisana 18 października 2016r.

 

Modlitwa o to abyśmy nigdy nie zapomnieli miłości (Modlitwa o miłość)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Modlitwa o to abyśmy nigdy nie zapomnieli miłości (Modlitwa o miłość)