Modlitwa dziękczynna – Błogosławiony Ojcze, dzięki Ci składam za to wszystko, czym mnie codziennie doświadczasz. 

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za chwile, w których mogę uwielbiać Cię śpiewem i tańcem wraz z moimi siostrami i braćmi. Dziękuję za wspaniały czas, gdy wypełniasz miejsce, w którym przebywamy, swoim Duchem tak mocno, że niemalże można Cię dotknąć. Za wspaniałe modlitwy, świadectwa i uzdrowienia, którymi, w swojej chwale, nas obdarzasz. Te chwile są jak życiodajny deszcz, który daje nam siłę, gdy potem przychodzi susza i noc, w której wydaje się, że nas opuściłeś. Są pokarmem dla naszych serc. Te chwile dodają nam siły i odwagi, by Tobie powierzyć całe życie. By Tobie oddać swoją wolę. By powtarzać za Twoim ukochanym Synem: „Niech Twoja wola, Ojcze, się dzieje, nie moja!”

Dziękuję Ci za kapłanów, którzy razem z nami kroczą tą drogą. Pasterzy, którzy swoim świadectwem, słowami i czynami rozpalają w nas odwagę i determinację, by żyć dla Ciebie. Którzy słowem i gestem wspierają, gdy dosięgnie nas ciemna noc wiary. Miej, Panie, ich w opiece, strzeż od złego, gdyż to oni szczególnie narażeni są na działanie tego, który chce nas od Ciebie oddzielić.

Błogosławiony Ojcze, dzięki Ci składam za to wszystko, czym mnie codziennie doświadczasz. Za dar niewiedzy, dzięki któremu nie rozumiem dlaczego, po co, i dokąd mnie prowadzi to wszystko, co staje się moim udziałem. Za łaskę wiary, dzięki której wiem, że jestem w dobrych rękach. Rękach Tego, który mnie stworzył. Tego, który ukochał mnie miłością niewyobrażalną. I którego wolą dla mnie jest spokój, który przekracza wszelkie poznanie. Wolność, w której mogę być taki, jaki zostałem stworzony. Radość, która nie przemija. Życie, które trwa wiecznie.

Więc teraz, umiłowany Ojcze, nie chcę niczego, poza tym, co Ty dla mnie przygotowałeś. Nie chcę niczego, co kiedykolwiek było „moje”. Mojej wiedzy. Mojej woli. Moich myśli. Mojego majątku. Mojego zdrowia. Mojej wiary. Mojej nadziei. Mojej miłości. Mojego życia. Oddaję Ci to wszystko tak, byś pozostał już tylko Ty. Na zawsze Jeden. Ten, Który Jest.

Amen.

Modlitwa dziękczynna (Błogosławiony Ojcze, dzięki Ci składam za to wszystko, czym mnie codziennie doświadczasz) została zapisana 10 grudnia 2016r.

PS.

Zawsze się radujcie!

Zawsze się radujcie!
Módlcie się nieustannie!
W każdej sytuacji dziękujcie!
To jest bowiem wolą Boga
względem was w Chrystusie Jezusie.

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan 5,16-18

Modlitwa dziękczynna - Błogosławiony Ojcze, dzięki Ci składam za to wszystko, czym mnie codziennie doświadczasz

Ta modlitwa w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek, aby go powiększyć) 🙂

Modlitwa dziękczynna - Błogosławiony Ojcze, dzięki Ci składam za to wszystko, czym mnie codziennie doświadczasz