Modlitwa

//Miłosierny Ojcze otwórz nasze serca na modlitwę którą chcesz nas obudzić

Miłosierny Ojcze otwórz nasze serca na modlitwę którą chcesz nas obudzić

Miłosierny Ojcze otwórz nasze serca na modlitwę którą chcesz nas obudzić

Sprawiedliwy Ojcze, Ty zostawiłeś nam tak wiele modlitw, którymi możemy Ciebie uwielbiać. Pokazałeś tak wiele sposobów, by wyrażać wdzięczność za obfitość Twoich łask. Nauczyłeś nas, jak mamy prosić Ciebie o to, czego nam brakuje. Poprzez przykład Jezusa Chrystusa, ukazałeś nam, jak mamy żyć, by odkryć sens naszego istnienia. Co robić, by śmierć nad nami nie panowała. Jak przejść z ciemności do światła.

I to wszystko, co zapisałeś w swoich świętych słowach, wyryłeś również w naszych sercach. W każdym z nas odcisnąłeś wieczną pieczęć Twojego dziedzictwa. Więc nie jesteśmy w stanie zapomnieć o tym, gdzie jest nasz dom. Nie możemy wymazać tęsknoty za spokojem, który przekracza wszelkie poznanie. Nie możemy pozbyć się pragnienia radości, która nigdy nie przemija. I gdy próbujemy zaspokoić ten głód bez Ciebie, tym co świat może nam zaoferować, coś w nas wie, że to nie może się udać. Że w tym świecie nie jest możliwe, by odkryć coś co się nie zmienia, coś co było, jest i będzie takie samo. Na zawsze doskonałe. Na zawsze spełnione. Na zawsze prawdziwe.

I czasami, w tym miejscu, wierzymy, że może z nami jest „coś nie tak”, skoro mając tyle, ciągle jesteśmy niezadowoleni. Że nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, że wszystko ma koniec. Że nie możemy przestać marzyć o ukojeniu, które zakończy poczucie niedosytu. Nie tylko na chwilę – ale na wieczność. Że nie możemy uwierzyć, że tylko tyle życie może nam zaproponować.

Miłosierny Ojcze, nie znajdziemy spokoju, dopóki nie odnajdziemy Ciebie. Nie odnajdziemy radości dopóki, tak jak małe dzieci, nie oddamy Tobie całego świata. Nie będziemy wolni, dopóki nie złożymy swojej wolnej woli u Twych stóp. I wówczas na nowo odkryjemy piękno świata, który nam darowałeś. Na nowo zabrzmią w naszych ustach słowa modlitw tak dobrze znanych, a jednak słyszanych jakby po raz pierwszy. A każdy nasz oddech będzie hymnem ku Twojej chwale!

Wszechmogący Panie, spraw abyśmy w tej chwili otworzyli nasze serca na modlitwę, którą chcesz nas obudzić. Którą chcesz nam dodać odwagi, byśmy nic nie zostawili dla siebie. Ale pełni ufności, jak nas nauczał Twój umiłowany Syn, w Twe ręce powierzyli swojego ducha. I żyli już tylko dla Ciebie. Byś był w nas już tylko Ty.

Amen.

Modlitwa (Miłosierny Ojcze otwórz nasze serca na modlitwę którą chcesz nas obudzić) została zapisana 15 listopada 2016r.

Ps. Kliknij tutaj: Modlitwa Pańska 🙂

Miłosierny Ojcze otwórz nasze serca na modlitwę którą chcesz nas obudzić