św. Elżbieta od Trójcy Świętej

//Żyj z Nim gdziekolwiek będziesz i cokolwiek będziesz robić, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Żyj z Nim gdziekolwiek będziesz i cokolwiek będziesz robić, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Żyj z Nim gdziekolwiek będziesz i cokolwiek będziesz robić, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Żyj z Nim gdziekolwiek będziesz i cokolwiek będziesz robić

Proszę naszego Pana, aby On sam był twoim Mistrzem, twoim Przyjacielem, twoim Powiernikiem i twoją Mocą. Niech On uczyni z twojej duszy małe niebo, w którym będzie mógł spoczywać z poczuciem szczęścia. Zatem oddal stamtąd wszystko, co mogłoby ranić Jego boski wzrok. On kocha serca mężne i wspaniałomyślne. Powiedział bowiem do jednej ze swoich świętych: „Twoja miara będzie moją miarą” (św. Katarzyna ze Sieny). Stwórz Mu więc bardzo obszerną miarę: On tak bardzo pragnie napełniać swoją małą Luizę … . A następnie pamiętaj, że miłość powinna dążyć do ofiary. Święty Paweł powiedział nam, mówiąc o Mistrzu: „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). Niech Jego święta wola będzie tym mieczem, który ciebie składa w ofierze w każdej chwili. Przychodź do Jezusa, do Ogrodu konania, aby On cię nauczył tej umiejętności, kiedy to Jego przygnieciona dusza wołała: „nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42).

Moja mała Luizo, żyj z Nim, gdziekolwiek będziesz i cokolwiek będziesz robić. On cię nie opuszcza nigdy, trwaj więc bez przerwy z Nim. Wchodź do wnętrza swojej duszy, a zawsze znajdziesz Go tam pragnącego czynić ci dobrze. 

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie – Listy z Karmelu (t.2), l. 293 (Żyj z Nim gdziekolwiek będziesz i cokolwiek będziesz robić)

Listy z Karmelu, Żyj z Nim gdziekolwiek będziesz i cokolwiek będziesz robić, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Powyższy cytat pochodzi z pięknych listów napisanych przez św. Elżbietę od Trójcy Świętej. Listy te powstały podczas ostatnich lat życia, które św. Elżbieta spędziła w zakonie Karmelitanek Bosych. Znaleźć je możesz w drugim tomie dzieł zebranych tej świętej, która nosi nazwę „Listy z Karmelu”. Nie ukrywam, że jestem zauroczony wspaniałym świadectwem wiary i miłości, które odnajduje w listach św. Elżbiety. Więc jeżeli powyższy cytat poruszył twoje serce, po więcej zapraszam do „Listów z Karmelu”🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o książce, wejdź tutaj: Listy z Karmelu