Z Twojej tu jestem przyczyny, Św. Teresa od Jezusa

Z Twojej tu jestem przyczyny
Vuestra soy, para vos nací
tłum. Marta Szafrańska-Brandt

Z Twojej tu jestem przyczyny:
Co pragniesz ze mną uczynić?

Boże, mądrości przedwieczna –
nieprzewyższony Majestat,
dla duszy łasko łask pełna,
Bóg, możny, On, w łaskawości –
schyl się ku wielkiej małości,
gdy woła słowy czułymi:
Co pragniesz ze mną uczynić?Twojam, Ty stworzyć mnie chciałeś,
Twoja, Ty mnie odkupiłeś,
Twoja, znosiłeś cierpliwie,
Twoja, bo mnie powołałeś,
Twoja, wszak na mnie czekałeś
i drogi mnie nie zmyliły –
Co pragniesz ze mną uczynić?Cóż, miłosierny nasz Panie,
czynić ma sługa niegodny?
Jakie ów grzeszny niewolnik
ma powierzone zadanie?
Oto, Najmilszy mój, masz mnie,
oto przed sobą mnie widzisz:
Co pragniesz ze mną uczynić?
Pragnę Ci dać całą siebie,
serce Twym dłoniom poruczę,
ciało me, życie i duszę,
każde uczucie, pragnienie,
Miły mój, me odkupienie;
więc jako swoją mnie przyjmij.
Co pragniesz ze mną uczynić?

Życie – lub śmierci daj dopust,
zdrowie lub niedomaganie,
w sławie daj żyć lub niesławie,
wojnę mi daj albo pokój,
słabość lub hart – sam wyrokuj –
zgodnam z sądami Twoimi.
Co pragniesz ze mną uczynić?

Moc albo też poniżenie,
męstwo mi daj lub przelękłość,
radość lub niepocieszenie,
niebo daj – albo daj piekło,
chłód albo słońca zapiekłość
Twojam, siłami wszystkimi.
Co pragniesz ze mną uczynić?

Chcesz – mogę być rozmodlona,
lub mogę nieczuła stać się,
cna i ku Tobie skłoniona,
a jeśli nie – oschła raczej.
Najwyższy w swym Majestacie,
to tylko pokój mi czyni:
Co pragniesz ze mną uczynić?

W miłości swojej daj zatem
światło – lub w ciemność je zamień;
chędogie daj bytowanie
albo daj głód, niedostatek,
jasność – lub mrok ponad światem,
szlakiem wiedź tym albo innym –
Co pragniesz ze mną uczynić?

Z miłości czynu zaniechać?
Zaniecham, jeśli rozkażesz.
Jeśli pracować mam wszakże,
to w trudzie moja pociecha:
gdzie?, kiedy?, jak? – niech nie czekam!
Rzeknij mi słowo, Jedyny –
Co pragniesz ze mną uczynić?

Daj mi Kalwarię lub Tabor,
raj lub pustynię jałową,
daj Hiobem być – poznać słabość,
Janem – na piersi Twej głową;
bujny w winnicy dać owoc
albo też schnąć – jak zamyślisz.
Co pragniesz ze mną uczynić?

Jak Józef skuty w kajdany
albo w Egipcie gospodarz,
Dawid boleśnie skarany
czy Dawid – władca i mocarz,
Jonasz, gdy tonąć ma w wodach,
lub zratowany z głębiny.
Co pragniesz ze mną uczynić?

Milczeć lub odkryć się w słowach,
mniej dawać plonu lub więcej,
w prawie oglądać swą nędzę
lub Ewangelii kosztować,
cierpieć lub kwitnąć gotowam –
byleś Ty trwał we mnie żywy.
Co pragniesz ze mną uczynić?

Z Twojej tu jestem przyczyny:
Co pragniesz ze mną uczynić?

Św. Teresa od Jezusa (Z Twojej tu jestem przyczyny)