Wybór, św. Ignacy Loyola

Wybór

W każdym dobrym wyborze, jeżeli chodzi o nas samych, oko naszej intencji winno być proste (por. Mt 6,22 i Łk 11,34), wpatrzone jedynie w cel, dla którego jestem stworzony, a mianowicie dla chwały Boga, Pana naszego, i dla zbawienia mej duszy. I dlatego cokolwiek wybieram, powinno być pomocne dla tego celu, dla którego jestem stworzony. Nie trzeba bowiem podporządkowywać i naciągać celu do środków, ale środki do celu.

Zdarza się, że wielu wybiera najpierw małżeństwo, a to jest środkiem, a potem dopiero służeniem Bogu, Panu naszemu, w stanie małżeńskim; a przecież służyć Bogu jest celem. Podobnie są inni, co to chcą najpierw mieć beneficja kościelne, a potem dopiero, mając je, chcą służyć Bogu. Tacy nie dążą prostą drogą do Boga, ale chcą, żeby Bóg szedł prostą drogą do ich nieuporządkowanych uczuć i przywiązań, i w ten sposób z celu życia czynią środek, a ze środka cel. A to, co powinno być dla nich na pierwszym miejscu, jest na dalszym.

Najpierw bowiem powinniśmy mieć za przedmiot naszej woli służbę Bogu, bo to jest cel, a na drugim miejscu przyjęcie beneficjum czy małżeństwo, jeśli to jest dla mnie bardziej odpowiednie, bo to jest środkiem do celu. I nic innego nie powinno mię skłaniać do podjęcia lub też poniechania tych czy innych środków, tylko wyłącznie służba i chwała Boga i Pana naszego i zbawienie wieczne mojej duszy.

Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowe, p.169 (Wybór)

[Nowe] Film o św. Ignacym Loyoli

„Wzruszająca opowieść o rycerzu, którego sam Bóg prowadzi od marzeń o wielkich czynach w służbie pewnej damy do zaciągnięcia się pod sztandar Króla odwiecznego. Niezrozumienie najbliższych, nieznośne poczucie winy, diabelska pokusa samobójstwa, nieufność ze strony Inkwizycji – to droga oczyszczenia Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów”.
o. Dariusz Kowalczyk SJ
Ćwiczenia duchowe, Wybór, św. Ignacy Loyola

Powyższy cytat pochodzi z „Ćwiczeń duchownych” stworzonych przez św. Ignacego Loyola. To wyjątkowy podręcznik, wciąż aktualny, mimo, że napisany został 450 lat temu. Jest podstawą tzw. rekolekcji ignacjańskich, które są wspaniałym narzędziem, jeżeli chcesz odkrywać żywego Boga w swym sercu. Dlatego z całego serca polecam zarówno same rekolekcje jak i „Ćwiczenia duchowne” 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej wspaniałej książce, oraz o rekolekcjach wejdź tutaj: Ćwiczenia duchowe.