Tajemnica miłości Chrystusa, Św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Tajemnica miłości Chrystusa

Święty Paweł mówi, „że nie jesteśmy już obcymi i przechodniami, ale jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga” (por. Ef 2,19). To tam właśnie, w tym nadprzyrodzonym i Bożym świecie my już mieszkamy przez wiarę, w którym moja dusza czuje się tuż przy duszy księdza, w uścisku Boga, który jest cały Miłością! Jego miłość, Jego „zbyt wielka miłość” (por. Ef 2,4), żeby jeszcze raz posłużyć się słownictwem wielkiego Apostoła, oto moja wizja na ziemi. Wielebny księże, czy my kiedyś zrozumiemy, jak bardzo jesteśmy miłowani? Zdaje mi się, że na tym właśnie polega wiedza świętych. Czyż święty Paweł w swoich wspaniałych listach głosi co innego jak tylko tę tajemnicę miłości Chrystusa? Także od niego czerpię słowo, aby złożyć me życzenia księdzu: „Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa udzieli księdzu według przebogatej swojej chwały, aby umocnił się potężnie w wewnętrznego człowieka przez Jego Ducha, żeby Jezus Chrystus zamieszkał w sercu księdza przez wiarę, żeby ksiądz został wkorzeniony i ugruntowany w miłości tak, aby ksiądz mógł zrozumieć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, a także poznał miłość Jezusa Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, aby ksiądz został napełniony całą pełnią Bożą” (por. Ef 3,14. 16-19).

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie – Listy z Karmelu (t.2), l. 192

Listy z Karmelu, Tajemnica miłości Chrystusa, Św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Powyższy cytat pochodzi z pięknych listów napisanych przez św. Elżbietę od Trójcy Świętej. Listy te powstały podczas ostatnich lat życia, które św. Elżbieta spędziła w zakonie Karmelitanek Bosych. Znaleźć je możesz w drugim tomie dzieł zebranych tej świętej, która nosi nazwę „Listy z Karmelu”. Nie ukrywam, że jestem zauroczony wspaniałym świadectwem wiary i miłości, które odnajduje w listach św. Elżbiety. Więc jeżeli powyższy cytat poruszył twoje serce, po więcej zapraszam do „Listów z Karmelu”🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o książce, wejdź tutaj: Listy z Karmelu