św. Elżbieta od Trójcy Świętej

//Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy), św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy), św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy), św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy)

Nadchodzi godzina, w której mam przejść z tego świata do Ojca, a przed odejściem chcę ci przesłać słówko z mego serca, testament mojej duszy. Nigdy Serce Mistrza nie było tak przepełnione miłością, jak w ostatniej chwili, gdy miał zostawić swoich! Zdaje mi się, że coś analogicznego dzieje się z Jego oblubieniczką pod wieczór życia; czuję w sobie jakby potok, który wypływa z mego serca do twojego! …

Droga Antosiu, w świetle wieczności dusza widzi rzeczy w prawdziwym punkcie. Och, jakże to wszystko, co nie zostało uczynione dla Boga i z Bogiem, jest puste! Proszę cię o to, och, znacz wszystko pieczęcią miłości! Istnieje tylko to, co trwa. Życie jest czymś nader poważnym. Każda minuta została nam dana, abyśmy się coraz bardziej „wkorzeniali” (Kol 2,7, Ef 3,17) w Boga, według wyrażenia św. Pawła, aby podobieństwo do naszego Boskiego Wzoru było bardziej rzucające się w oczy, a zjednoczenie ściślejsze. Ale aby zrealizować ten plan, który jest planem samego Boga, oto sekret: zapominać o sobie, pozostawać na uboczu, nie liczyć na siebie, patrzeć na Mistrza, patrzeć tylko na Niego, przyjmować zarówno radość, jak i boleść tak jakby bezpośrednio pochodziły z Jego miłości. To umieszcza duszę na wysokościach tak bardzo pogodnych … .

Moja umiłowana Antosiu, zostawiam ci moją wiarę w obecność Bożą, w Boga, który cały jest Miłością, Boga mieszkającego w naszych duszach. Zwierzam się tobie: to jest ta zażyłość z Nim „wewnątrz”, która była pięknym słońcem, oświecającym moje życie, czyniącym z niego już tutaj jakby antycypację nieba. To mnie podtrzymuje dzisiaj w cierpieniu. Nie obawiam się swojej słabości, to właśnie ona daje mi ufność, albowiem Mistrz jest we mnie (por. 2 Kor 12,9), a Jego moc jest wszechmocna. Ona dokonuje, mówi Apostoł, więcej, niż możemy się spodziewać (por Ef 3,20)

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie – Listy z Karmelu (t.2), l. 337 (Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy))

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy), św. Elżbieta od Trójcy Świętej
Listy z Karmelu, Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy), św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Powyższy cytat pochodzi z pięknych listów napisanych przez św. Elżbietę od Trójcy Świętej. Listy te powstały podczas ostatnich lat życia, które św. Elżbieta spędziła w zakonie Karmelitanek Bosych. Znaleźć je możesz w drugim tomie dzieł zebranych tej świętej, która nosi nazwę „Listy z Karmelu”. Nie ukrywam, że jestem zauroczony wspaniałym świadectwem wiary i miłości, które odnajduje w listach św. Elżbiety. Więc jeżeli powyższy cytat poruszył twoje serce, po więcej zapraszam do „Listów z Karmelu”🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o książce, wejdź tutaj: Listy z Karmelu