Moc moją dla Ciebie zachowam, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Moc moją dla Ciebie zachowam

„Tych, których z góry Bóg poznał – mówi nam święty Paweł – tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Boskiego Syna” (por. Rz 8,29). Oto czego będę się uczyć: upodobnienia się i utożsamienia się z moimi godnym uwielbienia Mistrzem, Ukrzyżowanym z miłości. Wtedy będę mogła wypełniać moje zadanie uwielbienia chwały i śpiewać już wiekuiste Sanctus, oczekując na zaintonowanie go w boskich krużgankach Domu Ojca. 

Moja siostro, wpatrujmy się w naszego Mistrza, i niech to spojrzenie wiary prostej i miłosnej oddziela nas od wszystkiego i niczym obłok ustawi się miedzy nami i rzeczami ziemskimi. Nasza istota jest zbyt bogata, aby jakiekolwiek stworzenie mogło ją zagarnąć. Zachowujmy ją całą dla Niego samego: z Dawidem śpiewajmy Panu na naszej lirze: „Moc moją dla Ciebie zachowam” (Ps. 58,10).

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie – Listy z Karmelu (t.2), l. 309 (Moc moją dla Ciebie zachowam)

Listy z Karmelu, Moc moją dla Ciebie zachowam, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Powyższy cytat pochodzi z pięknych listów napisanych przez św. Elżbietę od Trójcy Świętej. Listy te powstały podczas ostatnich lat życia, które św. Elżbieta spędziła w zakonie Karmelitanek Bosych. Znaleźć je możesz w drugim tomie dzieł zebranych tej świętej, która nosi nazwę „Listy z Karmelu”. Nie ukrywam, że jestem zauroczony wspaniałym świadectwem wiary i miłości, które odnajduje w listach św. Elżbiety. Więc jeżeli powyższy cytat poruszył twoje serce, po więcej zapraszam do „Listów z Karmelu”🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o książce, wejdź tutaj: Listy z Karmelu