Łaska Boża, Jan z Karpatos

Łaska Boża

Zdarza się, że ktoś dzięki łasce Bożej przez jakiś czas otrzymywał światło i wytchnienie, a następnie, gdy łaska ta została pomniejszona, wpadł w zamęt   i szemrał. Nie usiłował też, przez modlitwę, powrócić do owej zbawiennej pewności, lecz pozostawał zniechęcony. Podobny on jest do biedaka, który otrzymuje jałmużnę z pałacu i oburza się, że nie wszedł do wnętrza, by ucztować z królem.

Jan z Karpatos, Sto rozdziałów zachęt, p. 70 (Łaska Boża), z: Filokalia, teksty o modlitwie serca

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o książce, z której pochodzi ten cytat, wejdź tutaj.