Obcowanie umysłu z Bogiem, Ewagriusz z Pontu

Obcowanie umysłu z Bogiem

Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem. A w jakim stanie powinien być umysł, aby mógł dążyć ku swemu Panu, bez oglądania się wstecz, i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika?

Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, p. 3 (Obcowanie umysłu z Bogiem)

O modlitwie, Obcowanie umysłu z Bogiem, Ewagriusz z Pontu

Powyższy cytat pochodzi z niewielkiej objętościowo książeczki (71 stron) pt. „O modlitwie”. Oprócz tytułowego traktatu zawiera fragmenty kilku innych dzieł Ewagriusza z Pontu. Ewagriusz pozwolił mi w piękny i bezpośredni sposób odkryć w jaki sposób modlili się Ojcowie pustyni – pierwsze pokolenia chrześcijan, żyjące w klasztorach i pustelniach na pustyniach egipskich. Jeżeli któryś z cytatów Ewagriusza poruszy twoje serce i zapragniesz doświadczyć bezpośrednio w sobie tego, o czym pisze, gorąco zachęcam do zakupu tej niewielkiej w formie, ale potężnej w treści książeczki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o książce (m.in o tym, gdzie możesz ją kupić), wejdź tutaj: O modlitwie.