Chmura niewiedzy

//Droga prawdziwej pokory, Chmura niewiedzy

Droga prawdziwej pokory, Chmura niewiedzy

Droga prawdziwej pokory, Chmura niewiedzy

Droga prawdziwej pokory

Gdzie więc znaleźć duszę, która by z takim poczuciem wolności była utwierdzona w wierze i tak wyłącznie się na niej opierała, która by osiągnęła tak wielką pokorę i tak całkowite wyniszczenie siebie? Ta dusza jest prowadzona przez miłość Pana i w Nim znajduje z wielką słodyczą swój pokarm. Ona poznaje i w pełni kosztuje, jaka jest nieskończona Moc Boga, Jego niezgłębiona Mądrość, Jego pełna chwały Dobroć, rozumie ona, że On jest jeden we wszystkim, a wszystko jest w Nim. Wreszcie, dusza, która miłuje zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli Mu nie odda bez żadnych zastrzeżeń wszystkiego, co jest z Niego, w Nim i przez Niego, nie osiągnie pokory prawdziwej w unicestwieniu samego siebie.

W zamian za to najgłębsze wyniszczenie na drodze prawdziwej pokory i absolutne uznanie wszystkiego, czym Bóg jest w doskonałej miłości, dusza otrzymuje dar posiadania Boga, w którym miłość jest jakby zanurzona, dzięki zupełnemu i ostatecznemu zapomnieniu o sobie, w którym to uważa się za nicość i więcej jeszcze niż nicość, jeżeli byłoby to możliwe. Wówczas Moc, Mądrość i Dobroć Boża przychodzą jej z pomocą, strzegą jej i bronią przeciwko wszystkim nieprzyjaciołom cielesnym i duchowym, bez żadnych z jej strony starań. i wysiłków, a nawet bez żadnego zwracania uwagi i myśli o sobie.

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), List o kierownictwie duchowym, r. 6 (Droga prawdziwej pokory)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Droga prawdziwej pokory, Chmura niewiedzy
Droga prawdziwej pokory, Chmura niewiedzy

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy