Pismo Święte

/Pismo Święte

Pismo Święte

Codzienna lektura Pisma Świętego jest podstawą wzrostu duchowego każdego chrześcijanina. I nie można osobistej relacji z Bogiem, wyrażanej poprzez wczytywanie się w słowa, które dla nas przeznaczył, niczym zastąpić. Tylko poprzez regularne spotkanie ze Słowem jesteśmy w stanie poznać to, co jest Bożą wolą dla nas. Jesteśmy w stanie poznać świadectwo i historię ziemskiego życia Jezusa, którego przecież mamy naśladować.
Tak więc fragmenty Pisma Świętego, które znajdziesz w tej kategorii są zaproszeniem, abyś rozkochał się Słowie, które zostawił nam Pan. Jeden fragment dziennie, bez komentarza i interpretacji. Tak byś mogła/mógł usłyszeć, co w tym fragmencie, właśnie Tobie, chce przekazać nasz Zbawca. Wierzę głęboko, że gdy poczujesz jak wielką moc ma Pismo Święte, ten jeden fragment dziennie będzie stanowczo zbyt mało, i do Słowa Bożego sięgać będziesz znacznie częściej. A Biblia stanie się twoją ulubioną książką. Która zawsze będzie przy tobie :-)
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z które korzystam wejdź tutaj: Pismo Święte
7 12, 2016

Wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, List św. Pawła do Efezjan

2017-10-28T15:22:54+02:007 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |

Wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, List św. Pawła do Efezjan Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego powiedziano: 'Gdy wstąpił na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary'. Czy jednak wstąpił nie oznacza również, że zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest Tym [...]

6 12, 2016

Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich, List św. Pawła do Efezjan

2018-07-29T15:34:40+02:006 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |

Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich.  Błagam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, delikatnością i cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Starajcie się zachować jedność Ducha, złączeni więzią pokoju. Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak jedna jest nadzieja [...]

5 12, 2016

Modlitwa o poznanie miłości Chrystusowej, List św. Pawła do Efezjan

2017-10-28T15:33:46+02:005 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , , |

Modlitwa o poznanie miłości Chrystusowej Dlatego upadam na kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród w niebie i na ziemi. Niech On, według bogactwa swego majestatu, obdarzy was przez swojego Ducha siłą umacniającą wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wraz [...]

4 12, 2016

Istota chrześcijańskiej wolności, List św. Pawła do Galatów

2017-10-28T16:50:11+02:004 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , |

Istota chrześcijańskiej wolności Chrystus nas wyzwolił, abyśmy byli wolni. Bądźcie mocni i nie dajcie sobie na nowo nałożyć jarzma niewoli. Mówię wam ja, Paweł: jeśli poddacie się obrzezaniu, Chrystus na nic się wam nie przyda. Jeszcze raz powiadam każdemu, kto poddaje się obrzezaniu: Jest zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Wy, którzy szukacie usprawiedliwienia [...]

2 12, 2016

Różnica między niewolnikami a synami, List św Pawła do Galatów

2017-10-28T16:55:09+02:002 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |

Różnica między niewolnikami a synami Otóż i to wam powiem: Jak długo dziedzic jest dzieckiem, nie różni się od niewolnika, choć jest panem wszystkiego; do czasu wyznaczonego przez ojca poddany jest opiekunom i zarządcom. Podobnie i my. Kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani żywiołom świata. Gdy jednak wypełnił się czas, Bóg wysłał swego Syna [...]

1 12, 2016

Chrystus źródłem jedności, List św. Pawła do Galatów

2017-10-28T17:02:46+02:001 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , |

Chrystus źródłem jedności Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteście synami Bożymi. Wy zatem, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, ponieważ wszystko jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. A jeżeli należycie do Chrystusa, to [...]

30 11, 2016

Zbawienie Żydów i pogan dzięki wierze, List św. Pawła do Galatów

2017-10-28T17:09:42+02:0030 listopada 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , |

Zbawienie Żydów i pogan dzięki wierze My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami spośród pogan. Wiemy jednak, że człowiek nie zostaje usprawiedliwiony dzięki przestrzeganiu Prawa, ale jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Dlatego my uwierzyliśmy w Jezusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki przestrzeganiu Prawa, ponieważ przez przestrzeganie [...]

29 11, 2016

Moc bowiem doskonali się w słabości, Drugi list św. Pawła do Koryntian

2017-10-28T17:14:12+02:0029 listopada 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , |

Moc bowiem doskonali się w słabości Dlatego, abym nie unosił się pychą, w moim ciele doświadczam słabości. Została mi ona dana jako wysłannik szatana, który mnie policzkuje, abym nie unosił się pychą. Dlatego trzykrotnie zwróciłem się do Pana z prośbą, aby oddalił ją ode mnie. Pan jednak mi odpowiedział: "Wystarczy ci mojej łaski. [...]

28 11, 2016

Kto chce się chlubić niech się chlubi Panem, Drugi list św. Pawła do Koryntian

2017-10-28T17:20:30+02:0028 listopada 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , |

Kto chce się chlubić niech się chlubi Panem 'Kto bowiem chce się chlubić, niech się chlubi Panem', gdyż nie ten, kto poleca samego siebie, jest wiarygodny, ale ten, kogo poleca Pan. Drugi list św. Pawła do Koryntian 10,17-18 (Kto chce się chlubić niech się chlubi Panem) Cytat [...]

27 11, 2016

Nie toczymy walki po ludzku, Drugi list św Pawła do Koryntian

2017-10-28T17:25:32+02:0027 listopada 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |

Nie toczymy walki po ludzku Choć bowiem jesteśmy słabymi ludźmi, to jednak nie toczymy walki po ludzku. Broń, którą posługujemy się w naszej walce, nie jest bowiem ludzka, ale od Boga czerpie moc zdolną zniszczyć twierdze. Burzymy rozumowania i wszelkie przeszkody wznoszone przeciwko poznaniu Boga, a wszelką myśl bierzemy do niewoli, aby doprowadzić [...]

Muzyka na chwałę Pana!

Chcę się z Wami podzielić playlistą, którą stworzyłem i którą ciągle uaktualniam. Umieszczam na niej moje ulubione pieśni uwielbienia oraz modlitwy, które od jakiegoś czasu nagrywam. Wierzę, że playlista ta może rozpalać w nas Boży ogień, tak byśmy oddali się całkowicie naszemu Ojcu.

Jeżeli chcesz, aby ta playlista odtwarzała się w tle, gdy przeglądasz wpisy na blogu, uruchom playlistę a potem kliknij w logo YouTube (opcja: Obejrzyj na youtube.com).