Pismo Święte

/Pismo Święte

Pismo Święte

Codzienna lektura Pisma Świętego jest podstawą wzrostu duchowego każdego chrześcijanina. I nie można osobistej relacji z Bogiem, wyrażanej poprzez wczytywanie się w słowa, które dla nas przeznaczył, niczym zastąpić. Tylko poprzez regularne spotkanie ze Słowem jesteśmy w stanie poznać to, co jest Bożą wolą dla nas. Jesteśmy w stanie poznać świadectwo i historię ziemskiego życia Jezusa, którego przecież mamy naśladować.
Tak więc fragmenty Pisma Świętego, które znajdziesz w tej kategorii są zaproszeniem, abyś rozkochał się Słowie, które zostawił nam Pan. Jeden fragment dziennie, bez komentarza i interpretacji. Tak byś mogła/mógł usłyszeć, co w tym fragmencie, właśnie Tobie, chce przekazać nasz Zbawca. Wierzę głęboko, że gdy poczujesz jak wielką moc ma Pismo Święte, ten jeden fragment dziennie będzie stanowczo zbyt mało, i do Słowa Bożego sięgać będziesz znacznie częściej. A Biblia stanie się twoją ulubioną książką. Która zawsze będzie przy tobie :-)
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z które korzystam wejdź tutaj: Pismo Święte
11 12, 2016

Nieustanne dążenie do doskonałości, List św. Pawła do Flilipian

2017-10-28T15:04:09+02:0011 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , |

Nieustanne dążenie do doskonałości Nie twierdzę, że to już osiągnąłem, lub stałem się doskonały. Usiłuję to dopiero zdobyć, gdyż i ja zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie wmawiam sobie, że osiągnąłem cel. Ale jedno czynię: zapominając o tym, co jest za mną, a zwracając się ku temu, co przede mną, biegnę [...]

10 12, 2016

Jezus Chrystus najwyższą wartością, List św. Pawła do Filipian

2017-10-28T15:08:40+02:0010 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , |

Jezus Chrystus najwyższą wartością W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu! Nie jest mi ciężko pisać wam o tym, dla was zaś jest to pożyteczne. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczenia. To my jesteśmy obrzezaniem, my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym, chlubimy się Chrystusem Jezusem i w [...]

9 12, 2016

Starajcie się pojąć jaka jest wola Pana, List św. Pawła do Efezjan

2017-10-28T15:14:00+02:009 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , |

Starajcie się pojąć jaka jest wola Pana Dlatego powiedziano: 'Zbudź się o śpiący, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus'. Uważajcie więc, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy. Wykorzystujcie okazję, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale starajcie się pojąć, jaka jest wola Pana. 'Nie upijajcie się winem', [...]

8 12, 2016

Boży plan zbawienia, List św. Pawła do Efezjan

2017-10-28T15:17:51+02:008 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , |

Boży plan zbawienia Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa! On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie. On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Takie [...]

7 12, 2016

Wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, List św. Pawła do Efezjan

2017-10-28T15:22:54+02:007 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |

Wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, List św. Pawła do Efezjan Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego powiedziano: 'Gdy wstąpił na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary'. Czy jednak wstąpił nie oznacza również, że zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest Tym [...]

6 12, 2016

Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich, List św. Pawła do Efezjan

2018-07-29T15:34:40+02:006 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |

Bóg jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich.  Błagam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, delikatnością i cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Starajcie się zachować jedność Ducha, złączeni więzią pokoju. Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak jedna jest nadzieja [...]

5 12, 2016

Modlitwa o poznanie miłości Chrystusowej, List św. Pawła do Efezjan

2017-10-28T15:33:46+02:005 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , , |

Modlitwa o poznanie miłości Chrystusowej Dlatego upadam na kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród w niebie i na ziemi. Niech On, według bogactwa swego majestatu, obdarzy was przez swojego Ducha siłą umacniającą wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wraz [...]

4 12, 2016

Istota chrześcijańskiej wolności, List św. Pawła do Galatów

2017-10-28T16:50:11+02:004 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , |

Istota chrześcijańskiej wolności Chrystus nas wyzwolił, abyśmy byli wolni. Bądźcie mocni i nie dajcie sobie na nowo nałożyć jarzma niewoli. Mówię wam ja, Paweł: jeśli poddacie się obrzezaniu, Chrystus na nic się wam nie przyda. Jeszcze raz powiadam każdemu, kto poddaje się obrzezaniu: Jest zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Wy, którzy szukacie usprawiedliwienia [...]

2 12, 2016

Różnica między niewolnikami a synami, List św Pawła do Galatów

2017-10-28T16:55:09+02:002 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |

Różnica między niewolnikami a synami Otóż i to wam powiem: Jak długo dziedzic jest dzieckiem, nie różni się od niewolnika, choć jest panem wszystkiego; do czasu wyznaczonego przez ojca poddany jest opiekunom i zarządcom. Podobnie i my. Kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani żywiołom świata. Gdy jednak wypełnił się czas, Bóg wysłał swego Syna [...]

1 12, 2016

Chrystus źródłem jedności, List św. Pawła do Galatów

2017-10-28T17:02:46+02:001 grudnia 2016|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , |

Chrystus źródłem jedności Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteście synami Bożymi. Wy zatem, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, ponieważ wszystko jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. A jeżeli należycie do Chrystusa, to [...]

Muzyka na chwałę Pana!

Chcę się z Wami podzielić playlistą, którą stworzyłem i którą ciągle uaktualniam. Umieszczam na niej moje ulubione pieśni uwielbienia oraz modlitwy, które od jakiegoś czasu nagrywam. Wierzę, że playlista ta może rozpalać w nas Boży ogień, tak byśmy oddali się całkowicie naszemu Ojcu.

Jeżeli chcesz, aby ta playlista odtwarzała się w tle, gdy przeglądasz wpisy na blogu, uruchom playlistę a potem kliknij w logo YouTube (opcja: Obejrzyj na youtube.com).